Az 1. századi apostoli kereszténység helyreállítása
1 János 1: 1-3 Interlineáris
1 János 1: 1-3 Interlineáris

1 János 1: 1-3 Interlineáris

 1 John 1: 1 3-

Az 1 János prológja érdekes nyomokat ad a János prológjának tisztázásához. Látjuk az 1 János 1: 2 -ből, hogy az örök élet az Atyánál volt, és most nyilvánvalóvá vált. Az örök élet nem személy, hanem fogalom. Mert az örök élet, amikor a (profik) mellett volt, az Atya azt jelzi, hogy kezdettől fogva látta (felé/felé) az Atyát. Hasonló értelemben van a Logosz (Ige) Istennel (szemben). Itt megvizsgáljuk a görög nyelvet, és szó szerinti és értelmező fordítást biztosítunk. 

1 János 1: 1-3 (NA28)

 1 Ὃ ἦν ἀπʼ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεἐθσάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλυ ό σ ὶ ὶ ὶ

 2 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν -

 3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν oκαὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθʼ ἡμῶν. καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Interlineáris táblázat, 1 János 1: 1-3

Az alábbiakban egy szóról szóra sorközi táblázat található, görög, angol fordítással, értelmezéssel és minden szó lexikon definíciójával (Tömör görög-angol szótár az újból Testamentum, Barclay Newman, kiegészítve BDAG)

görög

Fordítás

nyelvtani elemzés

Szójegyzék

1  Ὃ

1  Mit

Névmás, névelő, ivartalan, egyes

 ki, melyik, mi, az; bárki, valaki, egy bizonyos

ἦν

volt

Ige, tökéletlen, aktív, indikatív, 3. személy, egyes

lenni, létezni; megtörténik, megtörténik; élő; található; marad, marad; jön

ἀπʼ

ból ből

Genitívumot irányító elöljárószó

innen, távol; útján; kívül; ellen

ἀρχῆς

elsőről

Főnév, Génitív, Női, Egyetlen

kezdetben, először

mit

Helyettes, akutatív, semleges, egyes

ki, melyik, mi, az; bárki, valaki, egy bizonyos

ἀκηκόαμεν

hallottuk

Ige, tökéletes, aktív, indikatív, 1. személy, többes szám

hall; híreket kapni; figyelj oda; megért

mit

Helyettes, akutatív, semleges, egyes

ki, melyik, mi, az; bárki, valaki, egy bizonyos

ἑωράκαμεν

láttuk

Ige, tökéletes, aktív, indikatív, 1. személy, többes szám

látni, megfigyelni, észrevenni (pass. megjelenni); észlelni, megérteni, felismerni; tapasztalat; látogasson el, nézze meg

τοῖς

hogy

Ige, tökéletlen, aktív, indikatív, 3. személy, egyes

az; ez az; ő ő ő

ὀφθαλμοῖς

szemben (nézet)

Főnév, őshonos, férfias, többes szám

szemek)

ἡμῶν

tőlünk

Pronimens, Genitív, (nemi nem), Többes szám, 1. személy

mi, mi, a miénk

mit

Helyettes, akutatív, semleges, egyes

ki, melyik, mi, az; bárki, valaki, egy bizonyos

ἐθεασάμεθα

megfigyeltük

Ige, aorista, középső, indikatív, 1. személy, többes szám

lásd, nézd; észrevenni, megfigyelni; látogatás

καί

és a

kötőszó

és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

αἱ

azok

Határozó, jelölő, nőies, többes szám

az; ez az; ő ő ő

χεῖρες

kezek (hatóságok)

Főnév, Nominatív, Női, Többes

Kéz, hatalom, tekintély; tevékenység; ujj

ἡμῶν

tőlünk

Pronimens, Genitív, (nemi nem), Többes szám, 1. személy

mi, mi, a miénk

ἐψηλάφησαν

megérintettük

Ige, aorista, aktív, indikatív, 3. személy, többes szám

tapintani, érezni

περὶ

tekintettel

Genitívumot irányító elöljárószó

körülbelül, vonatkozásában, hivatkozással; for; miatt

τοῦ

a

Határozó, genetikus, férfias, egyes

az; ez az; ő ő ő

λόγου

szóból

Főnév, nemi, férfias, egyes

valami mondott (pl. szó; mondás; üzenet, tanítás; beszélgetés, beszélgetés; érvelés

τῆς

a

Határozó, genetikus, nőies, egyes

az; ez az; ő ő ő

.ωῆς

az életé

Főnév, Génitív, Női, Egyetlen

az élet (szó szerint vagy átvitt értelemben)

καί

és a

kötőszó

és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

a

Határozó, névleges, nőies, egyes

az; ez az; ő ő ő

ζωὴ

élet

Határozó, vádló, férfias, egyes

élet

ἐφανερώθη

megnyilvánult

Ige, aorista, passzív, indikatív, 3. személy, egyes

nyilvánvalóvá tenni (szó szerint vagy átvitt értelemben): - megjelenni, nyilvánvalóan kijelenteni, (nyilvánosságra hozni) (megmutatni), megmutatni (önmaga)

καί

és a

kötőszó

és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

ἑωράκαμεν

láttuk

Ige, tökéletes, aktív, indikatív, 1. személy, többes szám

látni, megfigyelni, észrevenni (pass. megjelenni); észlelni, megérteni, felismerni; tapasztalat; látogasson el, nézze meg

καί

és a

kötőszó

és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

μαρτυροῦμεν

tanúskodtunk

Ige, jelen, aktív, indikatív, 1. személy, többes szám

tanúnak lenni, azaz tanúskodni (szó szerint vagy átvitt értelemben): - vádolni, tanúskodni, bizonyítani, bizonyítani, jó (őszinte) jelentést készíteni, jól bejelenteni, tanúskodni, vallomást tenni, ( tanúskodni, tanúskodni, adni, szerezni)

καί

és a

kötőszó

és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

ἀπαγγέλλομεν

kijelentjük

Ige, jelen, aktív, indikatív, 1. személy, többes szám

bejelenteni: - szót hozni (újra), nyilatkozni, jelenteni, mutatni (újra), elmondani

ὑμῖν

neked

Helyettes, dátum, (nemi nem), többes szám, 2. személy

veled (veled vagy általa):-te, te, saját magatok

τὴν

a

Határozó, vádló, nőies, egyes

az; ez az; ő ő ő

ζωὴν

élet

Főnév, vádló, nőies, egyes

élet

τὴν

a

Határozó, vádló, nőies, egyes

az; ez az; ő ő ő

αἰώνιον

örök (kiterjedt)

Melléknév, vádló, nőies, egyes

örök (a múltból, vagy a múltból és a jövőből is használt): - örök, örökkévaló, örök világ (kezdődött)

ἥτις

ami

Helyettes, Nominatív, Női, Szinguláris

melyeket egyesek, azaz bármelyiket; azt is (határozottan), amely ugyanaz:-x és (ők), (például), mint (ők), hogy abban, hogy ők, mit (bármikor), míg te, (ők), ki, (bárki)

ἦν

volt

Ige, tökéletlen, aktív, indikatív, 3. személy, egyes

lenni, létezni; megtörténik, megtörténik; élő; található; marad, marad; jön

πρὸς

felé

Az Accusative -t szabályozó elöljárószó

 (gen.) to, for; (dat.) on, at, near, by; (acc.) to, felé; val vel; azért, hogy; ellen

τὸν

a

Határozó, vádló, férfias, egyes

az; ez az; ő ő ő

πατέρα

volt

Főnév, vádló, férfias, egyes

„apa” (szó szerint vagy átvitt értelemben, közel vagy távolabb)

καί

és a

kötőszó

és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

ἐφανερώθη

megnyilvánult

Ige, aorista, passzív, indikatív, 3. személy, egyes

nyilvánvalóvá tenni (szó szerint vagy átvitt értelemben): - megjelenni, nyilvánvalóan kijelenteni, (nyilvánosságra hozni) (megmutatni), megmutatni (önmaga)

ὑμῖν

nekünk

Helyettes, dátum, (nemi nem), többes szám, 1. személy

veled (veled vagy általa):-te, te, saját magatok

3

3 mit

Helyettes, akutatív, semleges, egyes

ki, melyik, mi, az; bárki, valaki, egy bizonyos

ἑωράκαμεν

láttuk

Ige, tökéletes, aktív, indikatív, 1. személy, többes szám

látni, megfigyelni, észrevenni (pass. megjelenni); észlelni, megérteni, felismerni; tapasztalat; látogasson el, nézze meg

καί

és a

kötőszó

és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

ἀπαγγέλλομεν

kijelentjük

Ige, jelen, aktív, indikatív, 1. személy, többes szám

bejelenteni: - szót hozni (újra), nyilatkozni, jelenteni, mutatni (újra), elmondani

καί

és a

kötőszó

és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

ὑμῖν

neked

Helyettes, dátum, (nemi nem), többes szám, 2. személy

veled (veled vagy általa):-te, te, saját magatok

ἵνα

Annak érdekében

kötőszó

annak érdekében, hogy (a célt vagy az eredményt jelölve): - bár azért, mert a szándék érdekében (ne), nehogy úgy (úgy), hogy

καί

Is

kötőszó

és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

ὑμεῖς

te (többes szám)

Kiejtés, névmás, (nemi nem), többes szám, 2. személy

te (mint az ige szubjektívje): - ti (magatok), ti

κοινωνίαν

részvétel

Főnév, vádló, nőies, egyes

partnerség, azaz (szó szerint) részvétel, vagy (társas) közösülés, vagy (pénzbeli) jótékonyság:-(kommunikáció) (-közlés), közösség, (hozzájárulás) elosztás, közösség

ἔχητε

neked (többes számban) lehetett volna

Ige, jelen, aktív, alárendelt, 2. személy, többes szám

megtartani (nagyon sokféle alkalmazásban, szó szerint vagy átvitt értelemben, közvetlen vagy távoli; például birtoklás; képesség, folyamatosság, kapcsolat vagy feltétel)

μεθʼ

val vel

kötőszó

elsődleges elöljárószó (gyakran határozószóként használják); megfelelően, a kíséretet jelölve; „Közepette” (helyi vagy okozati); az esettől függően (genitív asszociáció vagy vádas egymásutániság), amelyhez kapcsolódik, különbözőképpen módosítják

ἡμῶν

us

Pronimens, Genitív, (nemi nem), Többes szám, 1. személy

mi: - a mi (cégünk), mi, mi

καί

és a

kötőszó

és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

ἡ κοινωνία

a részvétel

Főnév, vádló, nőies, egyes

partnerség, azaz (szó szerint) részvétel, vagy (társas) közösülés, vagy (pénzbeli) jótékonyság:-(kommunikáció) (-közlés), közösség, (hozzájárulás) elosztás, közösség

μετὰ

val vel

Genitívumot irányító elöljárószó

elsődleges elöljárószó (gyakran határozószóként használják); megfelelően, a kíséretet jelölve; „Közepette” (helyi vagy okozati); az esettől függően (genitív asszociáció vagy vádas egymásutániság), amelyhez kapcsolódik, különbözőképpen módosítják

τοῦ

az

Határozó, genetikus, férfias, egyes

az; ez az; ő ő ő

πατρὸς

apa

Főnév, nemi, férfias, egyes

„apa” (szó szerint vagy átvitt értelemben, közel vagy távolabb)

καί

és a

kötőszó

és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

μετὰ

val vel

Genitívumot irányító elöljárószó

elsődleges elöljárószó (gyakran határozószóként használják); megfelelően, a kíséretet jelölve; „Közepette” (helyi vagy okozati); az esettől függően (genitív asszociáció vagy vádas egymásutániság), amelyhez kapcsolódik, különbözőképpen módosítják

τοῦ

az

Határozó, genetikus, férfias, egyes

az; ez az; ő ő ő

υἱοῦ

a

Főnév, nemi, férfias, egyes

„fia” (néha állatok), széles körben használt közvetlen, távoli vagy átvitt értelemben vett rokonság

αὐτοῦ

tőle

Helyettes, genitív, férfias, egyes, 3. személy

és (a megfelelő személyes névmással) a többi személytől:-ő, az (önmaga), az egyik, a másik, (az enyém) sajátja, mondta, (ön-), az) ugyanaz, ((ő-, én- , önmagad, önmagad, ő, az, a sajátjuk, ők (maguk), ott ), ők, (ezek) dolgok, ez (ember), azok, együtt, nagyon, amelyek

Ησοῦ

Jézus

Főnév, nemi, férfias, egyes

Jézus (Józsué)

Χριστοῦ

felkent

Főnév, nemi, férfias, egyes

Főnév, nemi, férfias, egyes

Szó szerinti renderelés és értelmező fordítások

Mind a szó szerinti, mind az értelmező fordításokat az alábbiakban találjuk az 1 János 1: 1–3-ban. 

1 János 1: 1-3, Szó szerinti fordítás

1 Ami az elsőtől volt,

amit hallottunk,

amit láttunk,

hogy ránk nézve,

amit megfigyeltünk,

azokat a kezeinket, amelyeket megérintettünk,

az élet szavát illetően, 

2 És megnyilvánult az élet,

és láttuk,

és bizonyságot tettünk,

és kijelentjük neked,

az örök élet,

amely az Atya felé fordult,

és megnyilvánult számunkra.

3 Amit láttunk,

és amit kijelentünk,

és neked, hogy te is,

velünk való részvétel,

és az Atyával való részvétel,

és az ő Fiával,

felkent Jézusról.

1 János 1: 1-3 Értelmező fordítás

1 Ami kezdettől fogva volt,

amit hallottunk,

amit láttunk,

ami a szemünk előtt volt,

amit megfigyeltünk,

azok a hatóságok, amelyekkel találkoztunk,

az élettervvel kapcsolatban, 

2 És megnyilvánult az élet,

és láttuk,

és bizonyságot tettünk,

és kijelentjük neked,

az örök élet,

ami az Atya szemében volt,

és megnyilvánult számunkra.

3 Amit láttunk,

és amit kijelentünk,

neked is annak érdekében, hogy

 részt vehet velünk,

és az Atyával való részvétel,

és a Fiával,

Jézus Messiás.