Az 1. századi apostoli kereszténység helyreállítása
Filippi 2: 5-11 Interlineáris
Filippi 2: 5-11 Interlineáris

Filippi 2: 5-11 Interlineáris

Mit mond a görög?

Bár vannak olyan figyelemre méltó angol fordítások, amelyek jobbak a többieknél, mindegyiket olyan elfogultsággal fordítják le, amely inkarnációt jelent. Alább található a Fil 2:5-11 görög szövege, majd egy interlineáris táblázat. Ezután a részletes interlineáris táblázat szó szerinti és értelmező fordításait közöljük.

Filippi 2: 5-11 (NA28)

5 Τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

6 ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,

7 ἀλλʼ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος · καὶ σχήματι εὑρεθεὶεὡς ὡς

8 ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.

9 διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ oτὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,

10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων

11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτικύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.

görög

Fordítás

nyelvtani elemzés

Szójegyzék

5  Τοῦτο

5 Ezt

Helyettes, akutatív, semleges, egyes

houtos – ez, ez, ezek; (mint tárgy) ő, ő, ez, ők; διά-vel vagy εἰς-vel ez azt jelenti, hogy ezért

φρονεῖτε

gondolkodás

Ige, jelen, aktív, felszólító, 2. személy, többes szám

phroneō – gondolkodni, figyelembe venni, véleményt nyilvánítani; elgondolkodni; hogy legyen (bizonyos) hozzáállása

ἐν

in

A dátumot szabályozó elöljárószó

en – Térben: in, inside, at, among, with; logikailag: segítségével, vele, miatt; idő: közben, közben

ὑμῖν

te

Helyettes, dátum, (nemi nem), többes szám, 2. személy

hymin – te, a tiéd

hogy

Névmás, névelő, ivartalan, egyes

a – ki, melyik, mit, az; bárki, valaki, egy bizonyos

καί

Is

határozószó

kai - és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

ἐν

in

A dátumot szabályozó elöljárószó

en -Térben: in, inside, at, among, with; logikailag: segítségével, vele, miatt

Χριστῷ

felkentben

Főnév, Dative, Férfi, Egyes szám

Christos – Krisztus, felkent, Messiás, a héber Messiás görög fordítása

Ησοῦ

Jézusban

Főnév, Datívusz, Hímnem, Szingula

Iēsous - Jézusom

6 ὅς

6 akik

Kiejtés, névmás, férfias, egyes

a - ki, melyik, mi, az; bárki, valaki, egy bizonyos

ἐν

in

A dátumot szabályozó elöljárószó

en – Térben: in, inside, at, among, with; logikailag: segítségével, vele, miatt; idő: közben, közben

μορφῇ

formában

Főnév, születési, nőies, egyes

morphē – forma, külső megjelenés, forma

εοῦ

az Isten

Főnév, nemi, férfias, egyes

theosz – Isten, általában az egyetlen igaz Istenre utal; nagyon kevés összefüggésben istenre vagy istennőre utal

ὑπάρχων

ő él

Ige, Jelen, Aktív, Résznév, Névnév, Férfinem, Egyes szám

hyparchō – Valóban ott lenni, létezni, jelen lenni, a rendelkezésére állni, állapotban vagy körülményben lenni, birtokolni

οὐχ

nem

Részecske

ou – nem, nem, egyáltalán nem, semmiképpen, egyáltalán nem

ἁρπαγμὸν

elkobzás

Főnév, vádló, férfias, egyes

harpagmosz – Erőszakos vagyonelkobzás, rablás; olyasvalami, amihez megragadva vagy megragadva igényt tarthatunk vagy tulajdonjogot érvényesíthetünk, valamit, amit megkövetelhetünk

ἡγήσατο

uralkodott magán

Ige, aorista, középső, indikatív, 3. személy, egyes

hēgeomai – Felügyelői minőségben lenni, vezetni, irányítani; intellektuális folyamatba bekapcsolódni, gondolkodni, mérlegelni, figyelembe venni

τὸ

ezt

Határozó, vádló, semleges, egyes

ho – a, ez, az, ki

εἶναι

hogy

Ige, jelen, aktív, végtelen

einai – lenni, létezni, jelen lenni

ἴσα

egyenlő

határozószó

izosz – egyenlő, ugyanaz; egyetértésben

θεῷ

Istennek

Főnév, Dative, Férfi, Egyes szám

theosz – Isten, általában az egyetlen igaz Istenre utal; nagyon kevés összefüggésben istenre vagy istennőre utal

7 ἀλλʼ

7 inkább ő

Névmás, Következő, Hímnemű, Egyes szám, 3. személy

minden – de, helyette, mégis, kivéve

ἑαυτὸν

saját maga

Névmás, Következő, Hímnemű, Egyes szám, 3. személy

heautou – önmagát, önmagát, önmagát, önmagát

ἐκένωσεν

kiürítette

Ige, aorista, aktív, indikatív, 3. személy, egyes

kenoō – kiüríteni, megfosztani; (pass.) üregesnek, kiürültnek, értéktelennek lenni

μορφὴν

forma

Főnév, vádló, nőies, egyes

morphē -forma, külső megjelenés, forma

δούλου

a szolgai

Főnév, nemi, férfias, egyes

Doulos – szolgai, szolgai, teljesen irányított, mint egy ábra. a rabszolgarendszer kiterjesztése

λαβών

megkapta

Ige, Aorista, Aktív, Résznévi igenév, névelő, hímnemű, egyes szám

lambanō -venni, kapni; (passz.) fogadni, kiválasztani

ἐν

in

A dátumot szabályozó elöljárószó

en – Térben: in, inside, at, among, with; logikailag: segítségével, vele, miatt; idő: közben, közben

ὁμοιώματι

hasonlóság

Főnév, Datívusz, Semleges, Egyes szám

homoiōma - egy űrlapot; hasonlóság, hasonlatosság; hasonlóság

ἀνθρώπων

férfiakból

Főnév, nemi, férfias, többes szám

anthrōpos - ember, személy; emberiség, emberek; férfi, férj

γενόμενος

őt okozták

Ige, aorista, középső, melléknév, névelő, hímnem, egyes szám

ginomai -létrehozni ("generálni"), azaz (reflexszerűen) válni (létrejönni), nagy mozgástérrel (szó szerinti, átvitt, intenzív stb.) használják: - keletkezik, összeáll, lesz (-come) , -esik, -van önmaga), elhozni (elmúlni), (be)jönni (eltörni)

καὶ 

és a

kötőszó

kai – és; (csatlakozás és folytatás), majd, majd; (mint diszjunktív)

σχήματι

a divatban

Főnév, Datívusz, Semleges, Egyes szám

séma – valaminek az általánosan elismert állapota vagy formája; valaminek a funkcionális aspektusa

εὑρεθεὶς

megtalálták

Ige, aorista, passzív, melléknév, névelő, hímnemű, egyes szám

heuriszkó – (cselekv.) megtalálni, felfedezni, találkozni; (közép) megszerezni; (pass.) meg kell találni

ὡς

as

Részecske

hōs – mint, hogy, hogyan, körülbelül, mikor; pont mint

ἄνθρωπος

egy férfi

Főnév, Névneves, Férfias, Egyes

anthrōpos – ember, személy; emberiség, emberek; férfi, férj; emberi lények használják az állatokkal vagy istenséggel ellentétben

8 ἐταπείνωσεν

8 megalázkodott

Ige, aorista, aktív, indikatív, 3. személy, egyes

tapeinoō – (cselekv.) megalázza (önmagát), lealacsonyítja (önmagát); (pass.) megalázni, alacsonyra hozni, szükséget szenvedni

ἑαυτὸν

saját maga

Névmás, Következő, Hímnemű, Egyes szám, 3. személy

heautou – önmagát, önmagát, önmagát, önmagát

γενόμενος

lett

Ige, aorista, középső, melléknév, névelő, hímnem, egyes szám

ginomai - lenni, válni, megtörténni; létrejönni, megszületni

ὑπήκοος

engedelmes

Melléknév, névelő, férfinem, egyes szám

hypēkoos – engedelmes

μέχρι

-ig

Genitívumot irányító elöljárószó

mechri - egészen addig

θανάτου

halál

Főnév, nemi, férfias, egyes

thanatosz – halál

δέ

még

kötőszó

de - még

σταυρός

egy keresztről

Főnév, nemi, férfias, egyes

stauros – karó vagy oszlop (felállított állapotban), azaz (különösen), rúd vagy kereszt (a halálbüntetés eszközeként)

9 διό

9 ebből adódóan

kötőszó

ő adta – tehát ezért, ezért

καί

Is

határozószó

kai - és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

ὁ θεός

az Isten

Főnév, Névneves, Férfias, Egyes

theosz – Isten, általában az egyetlen igaz Istenre utal; nagyon kevés összefüggésben istenre vagy istennőre utal

αὐτὸν

saját maga

Névmás, Következő, Hímnemű, Egyes szám, 3. személy

Autos - ő ő ő; inten.p.-ként is használt, magát, önmagát, önmagát, önmagukat; ugyanaz

ὑπερύψωσεν

felmagasztalta

Ige, aorista, aktív, indikatív, 3. személy, egyes

hyperypsoō – a legmagasabb helyre emelni

καί

és a

határozószó

kai - és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

ἐχαρίσατο

adományozott

Ige, aorista, középső, indikatív, 3. személy, egyes

charizomai – szívességként, azaz ingyen, szívességből, kegyelemből vagy megmentésből nyújtani

αὐτῷ

neki

Helyettes, őshonos, férfias, egyes, 3. személy

autók - ő ő ő; inten.p.-ként is használt, magát, önmagát, önmagát, önmagukat; ugyanaz

ὁ ὄνομα

a név

Főnév, vádló, semleges, egyes

onoma -név; cím; hírnév

τὸ ὑπέρ

másvilág

Az Accusative -t szabályozó elöljárószó

hyper -(acc.) felül, túl, több mint; (gen.) nevében, érdekében; helyett

πᾶν

minden

Melléknév, vádló, semleges, egyes

pas – minden, minden, minden, az egész

ὄνομα

név

Főnév, vádló, semleges, egyes

onoma – név; cím; hírnév

10 ἵνα

10 hogy

kötőszó

hina – célt vagy eredményt mutató jelző: annak érdekében, annak érdekében, úgy, hogy, akkor

ἐν

at

A dátumot szabályozó elöljárószó

en -Térben: in, inside, at, among, with; logikailag: segítségével, vele, miatt

τῷ ὀνόματι

a névhez

Főnév, Datívusz, Semleges, Egyes szám

ho onoma -név; cím; hírnév

Ησοῦ

Jézus

Főnév, nemi, férfias, egyes

Iēsous -Jézus

πᾶν

minden

Melléknév, vádló, semleges, egyes

pas – minden, minden (dolog, egy), egész; mindig

γονύ

térd

Főnév, névelő, semleges, egyes

gonny - térd

κάμψῃ

meghajolna

Ige, Aorista, Aktív, Szubjektív, 3. személy, egyes szám

kamptō  – meghajolni, meghajolni (térdre állva)

ἐπουρανίων

a mennyből

Melléknév, Genitív, Férfi, Többes szám

epouranios – mennyei, égi; mennyei birodalmak

καί

és a

határozószó

kai - és

ἐπιγείων

a föld

Melléknév, Genitív, Férfi, Többes szám

epigeios – földi lét, földi

καί

és a

határozószó

kai - és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

καταχθονίων

a föld alól

Melléknév, Genitív, Férfi, Többes szám

katachthonio – a föld alatt, föld alatti; ez utalhat a halottakra, mint emberek osztályára

11  καί

11  és a

határozószó

kai - és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

πᾶσα

minden

Melléknév, névelő, nőnemű, egyes szám

történik – minden, minden (dolog, egy), egész; mindig

γλῶσσα

nyelv

Főnév, Nominatív, Női, Egyetlen

glōssa – nyelv; nyelv

ἐξομολογήσηται

bevallani

Ige, aorista, középső, kötőszó, 3. személy, egyes szám

exomologeō – (csel.) hozzájárulni; (közép.) nyíltan gyónni, beismerni, dicsérni

ὅτι

hogy

kötőszó

hoti – azt; mert, mivel; számára

κύριος

lord

Főnév, Névneves, Férfias, Egyes

kyrios – Uram, mester. Ez lehet egy magasabb rangú személy megszólításának címe, uram, uram

Jézus

Jézus

Főnév, Névneves, Férfias, Egyes

Iēsous - Jézusom

Χριστός

felkent

Főnév, Névneves, Férfias, Egyes

Christos – Krisztus, felkent, Messiás, a héber Messiás görög fordítása

εἰς

mert

Az Accusative -t szabályozó elöljárószó

jég – to, toward, into; számára. Térben: mozgás egy terület felé vagy egy területbe (célig terjedő); logikailag: a cél vagy az eredmény jelzője

δόξαν

dicsőség

Főnév, vádló, nőies, egyes

Doxa – dicsőség, pompa, ragyogás, a félelmetes fény alapjelentéséből; tisztelet, dicséret

εοῦ

az Isten

Főnév, nemi, férfias, egyes

theosz – Isten, általában az egyetlen igaz Istenre utal; nagyon kevés összefüggésben istenre vagy istennőre utal

πατρός

az apától

Főnév, nemi, férfias, egyes

védnök – apa, férfi szülő vagy ős; kiterjesztéssel: kitüntető cím, vezető, archetípus

Szó szerinti és értelmező fordítások

Az alábbiakban a Filippi 2: 5-11 szó szerinti megjelenítése látható az interlineáris táblázat alapján (Sorközi). Szorosan illeszkedik a görög szórendhez. A kevésbé szó szerinti értelmező fordítás is látható. Ezek a fordítások, amelyek állandóak a görög jelentéssel, nem utalnak inkarnációra. Azt is nyilvánvalóvá kell tenni, hogy a szakaszon belüli minden állításnak teljesen értelme van, ha figyelembe vesszük a szakasz egészét.

Filippi 2: 5-11 Szó szerinti fordítás

5 Ez a gondolkodás benned

hogy felkentben is, Jézusban,

6 aki Isten formájában megmarad,

nem roham,

uralkodott magán

egyenlő Istennel,

7 inkább magát ürítette ki,

szolgalelkű formát kapott,

a férfiakhoz hasonlóan, akit előidéztek,

és a divatban

 férfiként találták meg.

8 Megalázta magát

haláláig engedelmeskedett

akár egy kereszten. 

9 Ezért maga az Isten is, akit magasztalt

és ajándékozott neki

a név minden névnél túl van

10 hogy Jézus nevében,

minden térd meghajolna,

az égből és a földből és a föld alól,

11 és minden nyelv megvallja

hogy az Úr Jézus felkent

Isten, az Atya dicsőségére.

Filippi 2: 5-11 Értelmező fordítás

5 Ezt a gondolkodást ajánlatunkra benned,

a gondolkodást a Messiásban is - Jézusban,

6 aki birtokában van Isten kifejezésének,

nem előirányzat,

- állította magát

Isten képviselője,

7 inkább nem becsülte magát,

egy szolga kifejezése, akit elfogadott,

férfiakra hasonlítva készült,

és összetételében,

férfinak ismerték el.

8 Megalázta magát

halálig engedelmeskedtek,

akár egy kereszten.

9 Ezért maga Isten magasztalta fel

és megajándékozott vele,

a hatóság minden hatóság felett, 

10 Hogy Jézus hatalmában,

minden térd meghajolna,

a mennyből, a földből és az égből azok a föld alatt,

11 és minden nyelv megvallja

hogy Jézus is Úr Messiás,

az Atya Isten dicséretére.