Az 1. századi apostoli kereszténység helyreállítása
János 1 Interlineáris
János 1 Interlineáris

János 1 Interlineáris

Mit mond a görög?

Az angol fordításokat általában elfogultan fordítják a trinitárius teológia támogatására. Annak érdekében, hogy világosabb képet kapjunk arról, hogy a görög valójában mit mond, az alábbiakban a János 1: 1-4, 14 görög szövegét közöljük, majd a görög szó szerinti és értelmező fordításokat. 

János 1: 1-4, 14 (NA28)

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

3 πάντα διʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ·

14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενος

Interlineáris táblázat, János 1: 1-4, 14

Az alábbiakban egy szóról szóra sorközi táblázat található, görög, angol fordítással, értelmezéssel és minden szó lexikon definíciójával (Tömör görög-angol szótár az újból Testamentum, Barclay Newman, kiegészítve BDAG)

görög

Fordítás

nyelvtani elemzés

Szójegyzék

1 ἐν

1 in

A dátumot szabályozó elöljárószó

en - előkészítés. dat -el. in, on, at; közel, előtt, előtt; között, belül; által, vele

ἀρχῇ

elején

Főnév, születési, nőies, egyes

arché - kezdet, először

ἦν

volt

Ige, tökéletlen, aktív, indikatív, 3. személy, egyes

ēn - lenni, létezni; megtörténik, megtörténik; élő; található; marad, marad; jön

a

Meghatározó, névleges, férfias, egyes

ho - az; ez az; ő ő ő

λόγος

szó

Főnév, Névneves, Férfias, Egyes

logók - valami mondott (pl. Szó; mondás; üzenet, tanítás; beszéd, beszélgetés; érvelés

καί

és a

kötőszó

kai - és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

a

Meghatározó, névleges, férfias, egyes

ho - az; ez az; ő ő ő

λόγος

szó

Főnév, Névneves, Férfias, Egyes

logók - valami mondott (pl. Szó; mondás; üzenet, tanítás; beszéd, beszélgetés; érvelés

ἦν

volt

Ige, tökéletlen, aktív, indikatív, 3. személy, egyes

ēn - lenni, létezni; megtörténik, megtörténik; élő; található; marad, marad; jön

πρὸς

felé

Az Accusative -t szabályozó elöljárószó

profik - (gen.) To, for; (dat.) on, at, near, by; (acc.) to, felé; val vel; azért, hogy; ellen

τὸν

a

Határozó, vádló, férfias, egyes

tonna - az; ez az; ő ő ő

θεόν

Főnév, vádló, férfias, egyes

Theon - Istenem

καί

és a

kötőszó

kai - és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

θεόν

Főnév, Névneves, Férfias, Egyes

Theon - Istenem

ἦν

volt

Ige, tökéletlen, aktív, indikatív, 3. személy, egyes

ēn - lenni, létezni; megtörténik, megtörténik; élő; található; marad, marad; jön

a

Meghatározó, névleges, férfias, egyes

ho - az; ez az; ő ő ő

λόγος

szó

Főnév, Névneves, Férfias, Egyes

logók - valami mondott (pl. Szó; mondás; üzenet, tanítás; beszéd, beszélgetés; érvelés

2 οὗτος

2 ezt

Kiejtés, névmás, férfias, egyes

houtos - ezt, ezt; ő ő ő

ἦν

volt

Ige, tökéletlen, aktív, indikatív, 3. személy, egyes

ēn - lenni, létezni; megtörténik, megtörténik; élő; található; marad, marad; jön

ἐν

in

A dátumot szabályozó elöljárószó

en - előkészítés. dat -el. in, on, at; közel, előtt, előtt; között, belül; által, vele

ἀρχῇ

elején

Főnév, születési, nőies, egyes

arché - kezdet, először

πρὸς

felé

Az Accusative -t szabályozó elöljárószó

profik - (gen.) To, for; (dat.) on, at, near, by; (acc.) to, felé; val vel; azért, hogy; ellen

τὸν

a

Határozó, vádló, férfias, egyes

tonna - az; ez az; ő ő ő

θεόν

Főnév, vádló, férfias, egyes

Theon - Istenem

3 πάντα

3 minden

Melléknév, névelő, semleges, többes szám

pas - (1) a cikk nélkül, minden (pl. Minden); mindenféle; minden, teljes, abszolút, legnagyobb; (2) a cikk egészével, egészével; összes; (3) mindenki, minden

διʼ

keresztül (segítségével)

Genitívumot irányító elöljárószó

nap - (1) gen. keresztül, segítségével, segítségével; közben, végig; keresztül, között, végig; (2) szerint miatt, miatt, miatt; keresztül, által (ritkán); ezért emiatt

αὐτοῦ

ebből

Helyettes, genitív, férfias, egyes, 3. személy

autók - én, önmagától, sőt, nagyon; a cikk előtt ugyanaz; mint harmadik személy profi. ő ő ő

γένετο,

ez volt a leendő

Ige, aorista, középső, indikatív, 3. személy, egyes

ginomai - („gen” -erátát), azaz (reflexszerűen) nagy szélességgel (szó szerint, átvitt értelemben, intenzíven stb.) való használatot (reflexszerűen) váltani:-felmerülni, összeszerelni, (jöjjön, -esés, -van önmaga), el kell hozni (teljesíteni), (be) jönni (teljesülni)

καί

és a

kötőszó

kai - és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

χωρὶς

külön

Genitívumot irányító elöljárószó

chōris - (1) előkészítés. gen. anélkül, eltekintve, viszony nélkül, ezen kívül; (2) ügyvéd külön, önmagában

αὐτοῦ

ebből

Helyettes, genitív, férfias, egyes, 3. személy

autók - én, önmagától, sőt, nagyon; a cikk előtt ugyanaz; mint harmadik személy profi. ő ő ő

γένετο,

ez volt a leendő

Ige, aorista, középső, indikatív, 3. személy, egyes

ginomai - („gen” -erátát), azaz (reflexszerűen) nagy szélességgel (szó szerint, átvitt értelemben, intenzíven stb.) való használatot (reflexszerűen) váltani:-felmerülni, összeszerelni, (jöjjön, -esés, -van önmaga), el kell hozni (teljesíteni), (be) jönni (teljesülni)

οὐδὲ

nem

határozószó

ősi - sem, sem, és nem

ἕν

egy

Melléknév, névelő, semleges, egyes

ő van - egy; a, an, egyedülálló; csak egy

hogy

Meghatározó, névleges, férfias, egyes

a - ki, melyik, mit, azt

 γέγονεν

 ez előidézett

Ige, tökéletes, aktív, indikatív, 3. személy, egyes

ginomai - („gen” -erátát), azaz (reflexszerűen) nagy szélességgel (szó szerint, átvitt értelemben, intenzíven stb.) való használatot (reflexszerűen) váltani:-felmerülni, összeszerelni, (jöjjön, -esés, -van önmaga), el kell hozni (teljesíteni), (be) jönni (teljesülni)

4 ἐν

4 in

A dátumot szabályozó elöljárószó

en - előkészítés. dat -el. in, on, at; közel, előtt, előtt; között, belül; által, vele; be (= είς); to, for (ritkán); ἐν τῷ inf. közben, közben, mint

αὐτῷ

it

Helyettes, őshonos, férfias, egyes, 3. személy

autók önmagáról, önmagáról, sőt, nagyon is; a cikk előtt ugyanaz; mint harmadik személy profi. ő ő ő

ζωὴ

élet

Főnév, Nominatív, Női, Egyetlen

zōē élet

ἦν

volt

Ige, tökéletlen, aktív, indikatív, 3. személy, egyes

ēn - lenni, létezni; megtörténik, megtörténik; élő; található; marad, marad; jön

καί

és a

kötőszó

kai - és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

a

Határozó, névleges, nőies, egyes

ho - az; ez az; ő ő ő

ζωὴ

élet

Főnév, Nominatív, Női, Egyetlen

zōē - élet

ἦν

volt

Ige, tökéletlen, aktív, indikatív, 3. személy, egyes

ēn - lenni, létezni; megtörténik, megtörténik; élő; található; marad, marad; jön

τὸ

a

Határozó, névelő, semleges, egyes

ho - az; ez az; ő ő ő

φῶς

fény

Főnév, névelő, semleges, egyes

phōs - könnyű

τῶν

az

Határozó, Genitív, Férfias, Többes

ho - az; ez az; ő ő ő

ἀνθρώπων

férfiakból

Főnév, nemi, férfias, többes szám

anthrōpos - ember, személy; emberiség, emberek; férfi, férj

   

 

14 καί

14 És

kötőszó

kai - és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

a

Meghatározó, névleges, férfias, egyes

ho - az; ez az; ő ő ő

λόγος

szó

Főnév, Névneves, Férfias, Egyes

logók - valami mondott (pl. Szó; mondás; üzenet, tanítás; beszéd, beszélgetés; érvelés

σὰρξ

hús

Főnév, Nominatív, Női, Egyetlen

sarx - hús, fizikai test

γένετο

ez volt a leendő

Ige, aorista, középső, indikatív, 3. személy, egyes

ginomai - („gen” -erátát), azaz (reflexszerűen) nagy szélességgel (szó szerint, átvitt értelemben, intenzíven stb.) való használatot (reflexszerűen) váltani:-felmerülni, összeszerelni, (jöjjön, -esés, -van önmaga), el kell hozni (teljesíteni), (be) jönni (teljesülni)

καί

és a

kötőszó

kai - és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

ἐσκήνωσεν

lakott

Ige, aorista, aktív, indikatív, 3. személy, egyes

skēnoō - élni, lakni

ἐν

in

A dátumot szabályozó elöljárószó

en - előkészítés. dat -el. in, on, at; közel, előtt, előtt; között, belül; által, vele; be (= είς); (ritkán)

ἡμῖν

bennünk

Helyettes, dátum, (nemi nem), többes szám, 1. személy

hemin - mi, mi

καί

és a

kötőszó

kai - és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

ἐθεασάμεθ α

láttuk

Ige, aorista, középső, indikatív, 1. személy, többes szám

theaomai - lásd, nézd; észrevenni, megfigyelni; látogatás

τὴν

a

Határozó, vádló, nőies, egyes

ho - az; ez az; ő ő ő

δόξαν

dicsőség

Főnév, vádló, nőies, egyes

Doxa - dicsőség, pompa, nagyszerűség (a gen. Gyakran dicsőséges); hatalom, királyság; dicséret, becsület; büszkeség

αὐτοῦ,

párosából

Helyettes, genitív, férfias, egyes, 3. személy

autók - én, önmagától, sőt, nagyon; a cikk előtt ugyanaz; mint harmadik személy profi. ő ő ő

δόξαν

dicsőség

Főnév, vádló, nőies, egyes

Doxa - dicsőség, pompa, nagyszerűség (a gen. Gyakran dicsőséges); hatalom, királyság; dicséret, becsület; büszkeség

ὡς

as

Részecske

hōs - mint, hogy, hogyan, körülbelül, mikor; pont mint

μονογενοῦς

az egyedi

Melléknév, Génitív, Férfias, Szinguláris

monogenēs - egyetlen és egyedülálló

παρὰ

ból ből

Genitívumot irányító elöljárószó

mert - (gen.) From; (dat.), előtt, között, szeme láttára; (acc.) mellett, mellett, mellett, at

πατρός,

az apától

Főnév, nemi, férfias, egyes

apa - apa

πλήρης

Tele

Melléknév, Génitív, Férfias, Szinguláris

plērēs - teljes; teljes; felnőtt

χάριτος

a kegyelemből

Főnév, Génitív, Női, Egyetlen

Charis - kegyelem, kedvesség, irgalom, jóakarat

καί

és a

kötőszó

kai - és; és akkor, akkor; de mégis; is, sőt, hasonlóképpen

ἀληθείας

az igazságról

Főnév, Génitív, Női, Egyetlen

alētheia - igazság, igazmondás; valóság

Szó szerinti és értelmező fordítások

Az alábbiakban szó szerinti és értelmező fordításokat is találunk az 1János 1: 1-3 számára. A Szó szerinti fordítás az ezen az oldalon elérhető interlineáris táblázaton alapul. 

János 1: 1-4, 14, Szó szerinti fordítás

1 Kezdetben volt az Ige,

és az Ige Istenhez szólt,

és Isten volt az Ige.

2 Ez kezdetben volt Isten felé.

3 Mindezek miatt ez előfordult

és ettől eltekintve nem egy volt az oka.

 Mi az oka a leendőnek 4 benne volt az élet,

és az élet az emberek fénye volt

14 És az Ige – test – létrejött

és bennünk lakozott,

és láttuk a dicsőséget

akár a dicsőség, mint az apától egyedülálló,

tele kegyelemmel és igazsággal.

János 1: 1-4, 14 Értelmező fordítás

1 Eleinte az volt a terv,

és a terv az Istenre vonatkozott,

és isteni dolog volt a terv.

2 A terv eleinte Istenre vonatkozott.

3  A tervben minden megvalósult,

és a terven kívül semmi sem készült.

Mi készül 4 a tervben benne volt az élet,

és az élet az emberek fénye volt ...

14 És a terv testté lett,

és köztünk lakozott,

és láttuk a dicsőséget,

dicsőség az apától egyedülálló,

tele kegyelemmel és igazsággal.