Az 1. századi apostoli kereszténység helyreállítása
A logók megértése
A logók megértése

A logók megértése

Szótár / A Logosz lexikonikus jelentése (λόγος) szónak fordítva

Strong szótára  g3056

λόγος logók; 3004 -től; valami mondott (beleértve a gondolatot is); értelemszerűen egy téma (a beszéd tárgya), érvelés (mentális képesség) vagy indíték is; kiterjesztéssel számítás; különösen (a János cikkével) a Isteni kifejezés (azaz Krisztus): - elszámolás, ok, közlés, x ami vonatkozik, tan, hírnév, x tennivaló, szándék, anyag, száj, prédikáció, kérdés, ok, + számítás, eltávolítás, mondjuk (-ing), mutat, x hangszóró, beszéd, beszéd, dolog, + ezek egyike sem mozgat, hírek, értekezés, megnyilatkozás, szó, munka.

Mounce teljes exponíciós szótára

(MED) [3364] λόγος logos 330x egy szó, egy kimondott dolog, Mt. 12:32, 37; 1 Kor. 14:19; beszéd, nyelv, beszéd, Mt. 22:15; Lk. 20:20; 2 Kor. 10:10; Jas. 3: 2; fordítani, Lk. 24:17; puszta beszéd, bőbeszédű műsor, 1 Kor. 4:19, 20; Kol. 2:23; 1 Jn. 3:18; nyelv, beszédmód, beszédstílus, Mt. 5:37; 1 Kor. 1:17; 1 Tessz. 2: 5; mondás, beszéd, Mk. 7:29; Ef. 4:29; kifejezés, szavak formája, képlet, Mt. 26:44; Róm. 13: 9; Gal. 5:14; mondás, a beszédben kifejtett dolog, Mt. 7:24; 19,11; Jn. 4:37; 6,60; 1 Tim. 1:15; üzenet, bejelentés, 2 Kor. 5:19; prófétai bejelentés, Jn. 12:38; számla, kimutatás, 1 Pet. 3:15; történet, riport, Mt. 28:15; Jn. 4:39; 21,23; 2 Thess. 2: 2; írásos elbeszélés, értekezés, Cselekedetek 1: 1; meghatározott beszéd, Cselekedetek 20: 7; tan, Jn. 8:31, 37; 2 Tim. 2:17; tárgy, ApCsel 15: 6; számadás, beszámoló, Mt. 12:36; 18,23; 25,19; Lk. 16: 2; Cselekedetek 19:40; 20,24; Róm. 9:28; Phil. 4:15, 17; Zsid. 4:13; könyörgés, Mt. 5:32; Cselekedetek 19:38; a indíték, Cselekedetek 10:29; ok, Cselekedetek 18:14; ὁ λόγος, Isten szava, különösen az evangéliumban, Mt. 13:21, 22; Mk. 16:20; Lk. 1: 2; Cselekedetek 6: 4; ὁ λόγος, az isteni SZÓ vagy Logosz, Jn. 1: 1 [3056] Lásd az üzenetet; jelentés; szó.

A görög Újszövetség elemző lexikona

λόγος, ου, ὁ. λέγω -val kapcsolatban (sorrendben rendezni); (1) a beszéd általános kifejezéseként, de mindig racionális tartalommal szó, beszéd (MT 22.46); gyakran szemben ἔργον (tett) (1J 3.18); (2) a konkrét fordítással, a legkülönbözőbb összefüggések függvényében; a) kérdés (MT 21.24); b) jövendölés (JN 2.22); c) parancs (2P 3.5); d) jelentés (AC 11.22); e) üzenet, tanítás (LU 4.32); f) nyilatkozat, nyilatkozat, állítás (MT 12.32), szemben a μῦθος (legenda); g) többes szám, a kifejezési egység, a beszéd, a tanítás, a beszélgetés egységét alkotó szavak (MT 7.24); h) a tárgyalt tárgy, dolog, ügy (MK 9.10); (3) az isteni kinyilatkoztatásról; a) (Isten) szava, üzenete (JN 10.35); b) parancs (ok) (MT 15.6); c) Isten teljes önkijelentéséről Jézus Krisztus, az Ige által (JN 1.1); d) az evangéliumi szó, üzenet tartalmáról (LU 5.1); (4) némileg jogi vagy technikai értelemben; a) vád, ügy, vád; b) elszámolás (RO 14.12); c) ok, indíték (AC 10.29)

János 1: 1-3, A korai angol fordítások tanúsága szerint

Logos A (lefordított szó) valami kimondott dolgot jelent (beleértve a gondolatot is), és felfogható úgy is, mint Isten kimondott bölcsessége, érvelése, szándéka vagy terve. Ez mindig a racionális tartalomra vonatkozik. Ez az oka annak, hogy szinte minden angol fordítás a görögből, amely a KJV fordítás előtt volt, értelmezte a Logos (Szó) a János 1: 3 -ban, mint „ez”, nem pedig „ő”. A legtöbb modern angol fordításban a János 1: 1–3-at általában úgy fordítják le, hogy az olvasót elfogultsággal értelmezze az Igét, mint a megtestesült Krisztust. Meg kell azonban érteni, hogy a Logos egy elvont főnév, amely Isten bölcsességének aspektusára vonatkozik, beleértve logikáját, érvelését, szándékait, tervét vagy célját az emberiség számára. Ezen keresztül Logos (Szó), hogy minden lett. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az Ige egy korábban létező személy volt, amely Jézus fogantatása előtt létezett.

Tyndale 1526 és 1534 fordításai

A Szentírás első angol változata, amely az eredeti héberből és görögből közvetlen fordítással készült, és az első, amelyet kinyomtattak, William Tyndale műve volt. Keserű ellenzékkel találkozott, azzal vádolták, hogy elferdítette a Szentírás jelentését. 1536 októberében nyilvánosan kivégezték és máglyán elégették. Tyndale munkája mégis a későbbi angol változatok alapja lett. William Tyndale sokkal másként fordította le János evangéliumának prológját, mint a népszerű modern fordítások. A jobb oldali kép János evangéliumának első oldala Tyndale 1526 -os Újszövetségének fennmaradt példányáról. 

Tyndale 1-es fordításának János 1: 5,14-1534 modern helyesírása:

„Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt; és a szó isten volt. Ugyanez volt az elején Istennel. Minden dolog általa készült, és nélküle nem lett semmi, ez készült. Benne volt az élet, és az élet az emberek világossága volt, és a fény ragyog a sötétségben, de a sötétség nem értette meg… És az ige testté lett, és köztünk lakozott, és láttuk annak dicsőségét, mint az apa egyszülött fiának dicsőségét, amely szó kegyelemmel és valósággal volt tele. ”

 

Isten mindent bölcsességével / értelmével / tudásával teremtett

Példabeszédek 3: 19-20 (ESV)

"Az Úr a bölcsesség által megalapította a földet; megértéssel megalapította az eget; által tudását a mélységek feltörtek, és a felhők lehulltak a harmatról. ”

Jeremiás 10:12 (ESV)

Ő teremtette a földet erejével, aki megalapította a világot bölcsessége által, és a megértését kinyújtotta az eget.

Jeremiás 51:15 (ESV)

Ő teremtette a földet erejével, aki megalapította a világot bölcsessége által, és a megértését kinyújtotta az eget.

Zsoltárok 33: 6 (LSV)

Valami által szó of YHWH - Megteremtették az eget - És minden házigazdájukat a lélegzet a szájától. 

Zsoltárok 104: 24 (ESV)

Uram, milyen sokrétűek a munkáid! Bölcsességgel alkottad meg mindet; a föld tele van teremtményeiddel.

Zsoltárok 136: 5 (ESV)

neki, aki megértéssel tette az eget, mert állhatatos szeretete örökké tart;

Isten bölcsességgel rendelkezett munkája elején

A bölcsesség a Példabeszédek 8. fejezetében „ő” -ként személyeskedik, de szó szerint nem egy létező személy. Ez egyet jelent a már létezővel logók János prológjából. 

Példabeszédek 8 (ASV)

1 Nem bölcsesség kiálts, és értelmet adj elő neki hang?
2 Egyébként a magas helyek tetején, ahol az utak találkoznak, ő áll;
3 A kapuk mellett, a város bejáratánál, a bejáratnál az ajtóknál, ő hangosan kiált:
4 Hozzád, férfiak, hívok; És a hangom az emberek fiainak szól.
5 Ó, egyszerű, értsétek meg óvatosság; És ti, bolondok, legyetek megértő szív.
6 Halljátok, mert kiváló dolgokat fogok mondani; És ajkaim kinyílása helyes lesz.
7 Mert az én szám szól igazat; A gonoszság pedig utálatosság az ajkamra.
8 Az én számnak minden szava igazságban van; Nincs bennük semmi görbe vagy perverz.
9 Mindnyájan világosak annak, aki érti, és helyesek azoknak, akik megtalálják tudás.
10 Fogadd el az enyémet utasítás, és nem ezüst; És tudás nem pedig a választott arany.
11 For a bölcsesség jobb, mint a rubin; És minden kívánatos dolog nem hasonlítható hozzá.
12 I bölcsesség megfontoltá tették a lakásomat, és megtudják a tudást és a bölcsességet.
13 Az ÚR félelme, hogy gyűlöli a gonoszt: a gőgöt, a gőgöt és a gonosz utat, és az elvetemült szájat, utálom.
14 A tanács az enyém, és jó tudás: Megértő vagyok; Van erőm.
15 Általam királyok uralkodnak, és a fejedelmek igazságot rendelnek el.
16 Általam a fejedelmek uralkodnak, és a nemesek, még a föld minden bírája is.
17 Szeretem azokat, akik engem szeretnek; És akik szorgalmasan keresnek, megtalálnak.
18 A gazdagság és a becsület velem van; Igen, tartós gazdagság és igazság.
19 Az én gyümölcsöm jobb, mint az arany, igen, mint a finom arany; És a bevételem, mint a választott ezüst.
20 Bemegyek az igazság útját, Az igazság útjainak közepette;
21 Hogy örömet szerezhessek az engem szeretőknek, és betöltsem kincstárukat.
22 Jehova birtokolt engem útja elején, régi művei előtt.
23 Fel voltam készülve az örökkévalóságtól, kezdettől fogva, Mielőtt a föld volt.
24 Amikor nem volt mélység, Engem hoztak elő, Amikor nem voltak vízben bővelkedő szökőkutak.
25 Mielőtt a hegyek letelepedtek, a dombok előtt engem hoztak -e elő;
26 Míg még nem teremtette a földet, sem a mezőket, sem a világ porának kezdetét.
27 Amikor megalapította az eget, ott voltam: Amikor kört állított a mélység színére,
28 Amikor megszilárdította az eget fent, és amikor megerősödtek a mélység forrásai,
29 Amikor a tengernek adta annak határát, hogy a vizek ne szegjék meg parancsolatát, amikor megjelölte a föld alapjait;
30 Akkor mellette voltam, mint egy munkásmester; És én örültem minden nap, örültem mindig előtte,
31 Örvendezik lakható földjén; És örömöm volt az emberek fiaiban.
32 Most azért, fiaim, hallgassatok rám; Mert boldogok, akik megtartják útjaimat.
33 Hallgassa meg az utasításokat, és legyen bölcs, És ne tagadd meg.
34 Boldog az az ember, aki engem hallgat, naponta figyel a kapuimnál, várakozik ajtóim előtt.
35 Mert aki engem talál, életet talál, és elnyeri az Úr kegyelmét.
36 De aki ellenem vétkezik, saját lelkét bántja: Mindazok, akik gyűlölnek engem, szeretik a halált.

A „logók” kontextus szerinti használata Jánosnál és 1. Jánosnál

A szó logók 326 alkalommal használják az Újszövetségben. A szokásos használat felmérése logók összhangban van az üzenet, érvelés vagy terv jelentésével. Logos Jánosnál több mint harmincszor használják János prológusán kívül. Ez a használat jelzi, hogy mit kell értenünk a logók lenni.

János 2:22 (ESV), Hittek az Írásnak és a logosznak, amit Jézus mondott

22 Amikor tehát feltámadt a halálból, tanítványai emlékeztek rá, hogy ezt mondta, és hittek a Szentírásnak és annak a szónak (logosznak), amelyet Jézus mondott.

Ján 5:38 (ESV), És nincs benned a logója, mert nem hiszel abban, akit ő küldött

38 és a nem marad meg benned az ő szava (logosz), mert nem hiszel annak, akit küldött

János 10: 34-36 (ESV), Ha isteneknek nevezte őket, akikhez Isten logója érkezett

34 Jézus így válaszolt nekik: „Nincs meg van írva a ti törvényetekben: Én azt mondtam, istenek vagytok? 35 Ha isteneknek nevezte őket, akikhez Isten szava (logója) érkezett- és a Szentírást nem lehet megtörni - 36 azt mondod -e róla, akit az Atya megszentelt és elküldött a világra: "Káromolsz", mert azt mondtam: "Én vagyok az Isten Fia"?

János 12:38 (ESV), Ézsaiás próféta által kimondott szó (logosz).

38 hogy a szó (logosz), amelyet Ézsaiás próféta mondott teljesülhet: „Uram, ki hitte el, amit tőlünk hallott, és kinek jelent meg az Úr karja?”

János 14: 23–24 (ESV), A szó (logosz), amit hallasz, nem az enyém, hanem az Atyáé

23 Jézus így válaszolt neki: "Ha valaki szeret engem, megtartja a szavamat (logót), és Atyám szeretni fogja őt, és eljövünk hozzá, és vele lakunk. 24 Aki nem szeret engem, nem tartja meg szavaimat (logók). És a szó (logosz), amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki elküldött engem.

János 17: 14-19 (ESV), megadtam nekik a logóidat, és a világ gyűlölte őket

14 Megadtam nekik a szavadat (logókat), és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, ahogy én sem vagyok a világból. 15 Nem azt kérem, hogy vegye ki őket a világból, hanem tartsa meg őket a gonosztól. 16 Ők nem a világból valók, ahogy én sem a világból. 17 Szenteljétek meg őket az igazságban; a te szavad (logosz) az igazság. 18 Ahogyan te küldtél engem a világra, úgy küldtem el őket a világra. 19 És az ő kedvükért szentelem magam, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban.

1 János 1:1-2 (ESV), Az Ige (logók) az élet – az örök élet, amely az Atyánál volt.

1 Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit néztünk és megérintettünk a kezünkkel, az élet szavával (logoszával) kapcsolatban- 2 az élet megjelent, és mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök élet, amely az Atyánál volt és megjelent előttünk-

A „logók” kontextuális használata Lukács Cselekedeteiben

Lukács 1: 1-4 (ESV), Hogy bizonyosságod legyen a tanított logókkal kapcsolatban

1 Amennyire sokan vállalták, hogy elbeszélést készítenek a köztünk elért dolgokról, 2 mint ahogy azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének (logosznak), eljuttatták őket hozzánk, 3 Számomra is jónak tűnt, miután egy ideig mindent alaposan figyelemmel kísértem, hogy rendezett beszámolót írjak neked, legkiválóbb Theophilus, 4 hogy bizonyossága legyen a tanított dolgokról (logókról)

Lukács 5: 1 (ESV), A tömeg szorongatta őt, hogy hallja Isten logóját

1 Egy alkalommal, közben a tömeg szorongatta őt, hogy hallja Isten szavát (logóját), a Gennesaret -tó mellett állt

Lukács 24: 44-47 (ESV): Mindent, amit rólam írtak a Mózes és a próféták törvényében, teljesíteni kell

44 Aztán így szólt hozzájuk: „Ezek szavaim (logók) hogy beszéltem veled, amikor még veled voltam, hogy teljesülnie kell mindennek, amit rólam írt a Mózes törvénye és a próféták és a zsoltárok. " 45 Aztán megnyitotta elméjüket a Szentírás megértéséhez, 46 és azt mondta nekik: "Így van megírva, hogy a Krisztus szenvedjen, és harmadnap feltámadjon a halálból47 és hogy a bűnbánatért való bűnbánatot az ő nevében kell hirdetni minden népnek, Jeruzsálemből kiindulva.

Cselekedetek 4: 29–31

29 És most, Uram, nézd meg fenyegetéseiket és add meg szolgáidnak, hogy továbbra is teljes bátorsággal mondják a te igédet (logóidat), 30 amíg kinyújtod a kezed, hogy meggyógyulj, és jelek és csodák történnek szent szolgád Jézus nevében. ” 31 És amikor imádkoztak, megrendült a hely, ahol összegyűltek, és mindannyian megteltek Szentlélekkel, és továbbra is bátran mondták Isten igéjét (logoszát).

ApCsel 10:34-44 (ESV), Az ige – a béke örömhírének hirdetése Jézus Krisztus által

34 Péter tehát kinyitotta a száját, és ezt mondta: „Valóban megértem, hogy Isten nem mutat részrehajlást, 35 de minden nemzetben elfogadható számára az, aki fél tőle és helyesen cselekszik. 36 Ami a szó (logók) hogy Izraelbe küldött, prédikálni a béke jó hírét Jézus Krisztus által (ő mindenek Ura), 37 maga is tudja, mi történt egész Júdeában, Galileától kezdve a János által hirdetett keresztség után: 38 hogyan kente meg Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és erővel. Járt, és jót tett, és meggyógyított mindazokat, akiket az ördög elnyomott, mert Isten vele volt. 39 És tanúi vagyunk mindannak, amit tett mind a zsidók országában, mind Jeruzsálemben. Megölték, amikor fára akasztották, 40 de Isten a harmadik napon feltámasztotta és megjelenésre késztette, 41 nem minden népnek, hanem nekünk, akiket Isten tanúkként választott ki, akik együtt ettek és ittak, miután feltámadt a halálból. 42 És megparancsolta nekünk, hogy prédikáljunk a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő az, akit Isten kinevezett az élők és holtak bírájaként. 43 Neki minden próféta tanúságot tesz arról, hogy mindenki, aki hisz benne, az ő nevében megkapja a bűnök bocsánatát." 44 Miközben Péter még ezeket mondta, a Szentlélek mindazokra esett, akik hallották az igét (logosz).

Apostolok cselekedetei 13: 26-33 (ESV), Elküldték nekünk az üdvösség üzenetét (logóit)

26 „Testvérek, Ábrahám családjának fiai, és azok, akik köztetek félnek Istentől, hozzánk küldték üzenete (logója). 27 Azoknak, akik Jeruzsálemben élnek, és uralkodóiknak, mert nem ismerték fel őt és nem értem a próféták minden szombaton olvasott mondanivalóját, és elítélik őket. 28 És bár nem találtak benne halálra méltó bűntudatot, kérték Pilátust, hogy végeztesse ki. 29 És miután elvégezték mindazt, amit róla írtak, levették a fáról, és egy sírba helyezték. 30 De Isten feltámasztotta őt a halálból, 31 és sok napig megjelent azoknak, akik feljöttek vele Galileából Jeruzsálembe, akik most tanúi a népnek. 32 És elhozzuk nektek azt az örömhírt, hogy amit Isten megígért az atyáknak, 33 ezt beteljesítette nekünk, gyermekeiknek Jézus nevelésével, ahogy a második zsoltárban is meg van írva: „Te vagy az én Fiam, ma születtem téged.”  

Cselekedetek 18: 5 (Pál) elfoglalta az ige (logosz), tanúskodva arról, hogy Krisztus Jézus

5 Amikor Silas és Timothy megérkeztek Macedóniából, Pált elfoglalták a szó (logosz), tanúsítja a zsidóknak, hogy a Krisztus Jézus.

Pál szerint Isten logoszának (isteni tervének) középpontjában Jézus, a Felkent evangéliuma áll.

Jézus Isten kiteljesedése logók (kimondott bölcsesség), és Isten tervének és céljának középpontja az emberiség számára-hogy mindent megbékítsen önmagával Krisztus által. Isten sokrétű bölcsessége Isten örök szándéka, amely megvalósult Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

1Korinthus 1: 18-25 (A kereszt logója)-Krisztus Isten hatalma és Isten bölcsessége

18 a a kereszt szava (logója) bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, ez Isten ereje. 19 Mert meg van írva: „Elpusztítom a bölcsek bölcsességét, és meghiúsítom az értelmesek észlelését.” 20 Hol van az, aki bölcs? Hol van az írnok? Hol van ebben a korban a vitázó? Isten nem bolondította meg a világ bölcsességét? 21 Mert mivel Isten bölcsessége szerint a világ nem ismerte meg az Istent a bölcsesség által, Istennek tetszett az ostobaság által, amit hirdetünk, hogy megmentse a hívőket. 22 Mert a zsidók jeleket követelnek, a görögök pedig bölcsességet, 23 de a keresztre feszített Krisztust hirdetjük, botlás a zsidóknak és ostobaság a pogányoknak, 24 hanem a hívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, Krisztus Isten hatalma és Isten bölcsessége. 25 Mert Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és Isten gyengesége erősebb az embereknél.

Galata 4: 4-5 (ESV), Isten elküldte a Fiát, hogy megváltja-hogy örökbe fogadhassuk fiakként

„De amikor a eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, született nőből, született törvény szerint, hogy megváltsa akik a törvény hatálya alá tartoztak, hogy fiakként örökbe fogadhassunk. "

Efézus 1: 3-5

„Áldott legyen Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket Krisztusban minden lelki áldással a mennyei helyeken, ahogy minket választott meg benne a világ megalapítása előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte. Szerelmes eleve elrendelte minket örökbe fogadni magának mint fiak Jézus Krisztus által, végrendeletének célja szerint. "

Efézus 1: 7-13 (ESV), Az igazság szava (logója) üdvösséged evangéliuma

7 Benne van megváltás az ő vére által, vétkeink bocsánata, kegyelme gazdagsága szerint, 8 amit ránk zúdított, mindenben bölcsesség és betekintést 9 tudatja velünk akaratának titkát, célja szerint, amelyet Krisztusban fogalmazott meg 10 mint terv az idő teljességére, hogy egyesítsen benne mindent, a mennyben és a földön. 11 Benne örökséget kaptunk, miután eleve elrendeltetett annak rendeltetése szerint, aki akarata szerint cselekszik mindent, 12 hogy mi, akik elsőként reménykedtünk Krisztusban, dicsőségére dicsérhessük. 13 Benne te is, amikor hallottad a az igazság szava (logója), üdvösséged evangéliumaés hittek benne, megpecsételtek a megígért Szentlélekkel

Efézus 3:9-11 (ESV): A terv – Isten sokrétű bölcsessége – az örök cél, amelyet Krisztus Jézusban megvalósított

„Hogy mindenki számára világos legyen, ami van az Istenben évszázadokra elrejtett misztérium terve, aki mindent megteremtett, így az egyházon keresztül a Isten sokféle bölcsessége most megismertethetik a mennyei helyek uralkodóival és hatóságaival. Ez volt az örök szándék szerint, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban valósított meg. "

Kolossé 3:16 gazdagon lakozik benned Krisztus logója, tanítva és intve egymást minden bölcsességben

16 Krisztus szava (logója) gazdagon lakjon bennetek, tanítva és intve egymást minden bölcsességben, zsoltárokat és himnuszokat és lelki énekeket énekel, szívetekben hálával Istennek

1Tesszalonika 5: 9-10 (Isten), Isten szándéka, hogy üdvösséget szerezzen a mi Urunk Jézus Krisztus által

"Ért,-ra,-re, mert, mivelhogy Isten nem haragra szánt minket, hanem hogy üdvösséget szerezzen Urunk Jézuson keresztül Keresztény, aki értünk halt meg, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele éljünk. ”

2Timóteus 1: 8-10 (ESV), saját célja és kegyelme, amelyet nekünk adott a Krisztus Jézusban az idők kezdete előtt

„Isten, aki megmentett minket, és szent elhívásra hívott el, nem a tetteink miatt, hanem saját célja és kegyelme miatt, amelyet a Krisztus Jézusban adott nekünk a korszakok kezdete előtt, és ami most megjelent a mi Megváltónk, Krisztus Jézus megjelenése által. ”

Titusz 1: 2-3

 2 az örök élet reményében, amelyet Isten, aki soha nem hazudik, megígérte az idők kezdete előtt 3 és a szavában megnyilvánuló megfelelő időben az igehirdetés által, amellyel Isten, a mi Megváltónk parancsa bízott meg engem;

Logos a Jelenések könyvében

Jelenések 1:1-3 (ESV), Tanúságtétel Isten szaváról (logosz) és Jézus Krisztus bizonyságtételéről

1 A Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki hogy megmutassa szolgáinak azokat a dolgokat, amelyeknek hamarosan meg kell történniük. Azzal tudatta, hogy elküldte angyalát szolgájához, Jánoshoz, 2 akik bizonyságot tettek Isten szaváról (logoszáról) és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, még ahhoz is, amit látott. 3 Boldog, aki felolvassa a e prófécia szavai (logói).és boldogok, akik hallják, és megtartják, ami meg van írva, mert közel van az idő.

Jelenések 1: 9 (ESV), Isten szava (logója) és Jézus bizonyságtétele miatt

9 Én, János, a bátyád és társad a nyomorúságban, a királyságban és a türelmes kitartásban, ami Jézusban van, a Patmos nevű szigeten voltam. Isten szava (logója) és Jézus bizonysága miatt.

Jelenések 17:17 (ESV), Végrehajtani a célját - amíg Isten szavai (logói) be nem teljesednek

17 mert Isten a szívükbe helyezte a végrehajtást célja azzal, hogy józan eszük van, és királyi hatalmukat átadják a fenevadnak, amíg Isten szavai (logói) be nem teljesednek.

Jelenések 19: 9-16 (ESV), Jézus bizonyságtétele a prófécia szelleme-az a név, amellyel hívják, Isten igéje

9 És az angyal azt mondta nekem: „Írd ezt: Boldogok, akik meghívást kapnak a Bárány házassági vacsorájára. ” És azt mondta nekem: "Ezek Isten igaz szavai (logói). " 10 Aztán a lábai elé borultam, hogy imádjam őt, de ő azt mondta nekem: „Ezt nem szabad megtenned! Szolgatársam vagyok veled és testvéreiddel, akik ragaszkodnak Jézus bizonyságához. Imádd Istent. ” Mert Jézus bizonyságtétele a prófécia szelleme. 11 Aztán láttam, hogy megnyílik az ég, és íme, egy fehér ló! A rajta ülőt Hűségesnek és Igaznak hívják, és igazságban ítélkezik és hadat üzent. 12 A szeme olyan, mint a tűz lángja, a fején sok diadéma, és olyan nevet írnak rá, amelyet senki sem tud, csak ő maga. 13 Vérbe mártott köntösbe öltözött, és a neve, amellyel hívják, Isten Igéje (logosz). 14 És a menny seregei, fehér és tiszta vászonba öltözve, fehér lovakon követték őt. 15 Szájából éles kard száll, amellyel leütheti a nemzeteket, és vasrúddal fogja uralni őket. Megtapossa a Mindenható Isten haragjának dühének borosprését. 16 Köntösére és combjára egy név van írva: Királyok Királya és Urak Ura.

  • Ebben az összefüggésben, amely prófécia, Jézust Isten Szavának (logoszának) nevezik, mivel „Jézus bizonyságtétele a prófécia szelleme”. (Jel 19:10)

János 1:1-4, 14 – Mit mond a görög?

Az angol fordításokat jellemzően elfogult módon fordítják a trinitárius teológia támogatására. Annak érdekében, hogy világosabb képet kapjunk arról, amit a görög valójában mond, az alábbiakban a János 1: 1-4, 14 görög szövegét közöljük, majd a görög szó szerinti és értelmező fordításokat. 

János 1: 1-4, 14 (NA28)

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

3 πάντα διʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ·

14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενος

Szó szerinti és értelmező fordítások

Az alábbiakban szó szerinti és értelmező fordításokat is közölünk a János 1:1-3, 14-hez. A szó szerinti fordítás egy teljes interlineáris táblázaton alapul, amely itt érhető el: János 1:1-4, 14 Interlinear 

János 1: 1-4, 14, Szó szerinti fordítás

1 Kezdetben volt az Ige

és az Ige Istenhez szólt,

és Isten volt az Ige.

2 Ez kezdetben volt Isten felé.

3 Mindezek miatt ez előfordult

és ettől eltekintve nem egy volt az oka.

Mi az oka a leendőnek 4 benne volt az élet,

és az élet az emberek fénye volt

14 És az Ige – test – létrejött

és bennünk lakozott,

és láttuk a dicsőséget

akár a dicsőség, mint az apától egyedülálló,

tele kegyelemmel és igazsággal.

János 1: 1-4, 14 Értelmező fordítás

1 Eleinte az volt a terv,

és a terv az Istenre vonatkozott,

és isteni dolog volt a terv.

2 A terv eleinte Istenre vonatkozott.

3  A tervben minden megvalósult,

és a terven kívül semmi sem készült.

Mi készül 4 a tervben benne volt az élet,

és az élet az emberek fénye volt ...

14 És a terv testté lett,

és köztünk lakozott,

és láttuk a dicsőséget,

dicsőség az apától egyedülálló,

tele kegyelemmel és igazsággal.

Főbb megjegyzések és megfigyelések a János prológjában

"Szó"

A fogalommeghatározása logók az oldal tetején található különféle lexikonokból származik. Logos valamit jelent, beleértve az indoklást is. A „beszélt bölcsesség” a szó tág jelentésének rövid leírása. Vagyis a Logosz arra vonatkozik, amit Isten gondol, és arra, amit Isten mond. Ez magában foglalja Isten bölcsességét, érvelését, szándékait, logikáját, tervét és szándékát, amely mindig is Isten tudatában volt. A „terv” illik legjobban János prológusának kontextusába.

„Az Ige Istenhez szólt”

A görög szó profik olyan elöljárószó, amely a legtöbb szó szerint azt jelenti. Ez közli azt a felfogást, hogy a logók Isten szemében volt (Isten tudatában) és szembefordult Istennel (Isten gondolataiban elöl és középpontban). A „felé” vagy „aszerint” kifejezéseket is magában foglalja. Ez a logók Isten egy olyan aspektusa, amely Isten szándékaira/bölcsességére vonatkozik. Ha a szerző Istennel akarta leírni az embert, akkor ezt a szót használta volna meta helyett profik. 

„Isten volt az Ige"

Isten gondolatai Isten gondolatai. Isten aspektusai Isten. Az Ige isteni dolog (nem Személy). Hasonló értelemben Isten Szelleme (lelege) Isten (lévén az Ő irányító befolyása). 

"Mindezek miatt ez volt a következmény, és ezen kívül az volt az oka, hogy nem egy volt."

Minden dolog Isten által jön létre logók (terv). Ide tartoznak az állatok és az első ember, Ádám. Isten szándékán kívül semmi sem jön létre. Mindent Isten okoskodása és céljai alkottak.

„Mi volt az élet oka az életben, és az élet az emberek fénye volt” 

A legtöbb angol fordítás hibás mondatszerkezettel rendelkezik, amely olyan szavakat tartalmaz a 3. versben, amelyeknek valójában a 4. vers részét kell képezniük. Inkább a 3. versnek a „nem készült egyet” szóval kell végződnie, és a 4. versnek tartalmaznia kell a „Mit kell csinálni”. A népszerű angol fordítások a későbbi bizánci írásjeleket követik, és nem a korábbi alexandriai írásjeleket, amelyek a kritikus görög szövegben szerepelnek (NA-28). Példa egy angol fordításra, amely a legkorábbi görög kéziratok alexandriai írásjeleit használja, az Átfogó Újszövetség (COM).

A 3. vers utolsó két szava (ὃ γέγονεν) valójában a 4. vers része kell, hogy legyen. Az elfogult fordítók a későbbi bizánci írásjeleket használva elhomályosítják azt a tényt, hogy az élet, amely „az emberek fénye”, a logók és nem az logók maga. A 4. vers megfelelően olvassa el: „Mi történik (készül) benne (logók) az élet volt, és ez az élet az emberek fénye. ” Hasonló értelemben, hogy minden dolog a logók (terv), „az élet, amely az emberek világossága volt” (Jézus) is a logók az Isten.

„És az Ige – test – létrejött”

Tudjuk a János 1: 3 -ból, hogy minden testté lett azáltal logók és eltekintve a logók Isten (terve) semmi sem jön létre (készült-létre). A görög ginomai (γίνομαι) jelentése „létrehozott” ugyanaz a görög szó, ami a keletkezettnek felel meg a János 1:3-4-ben: „Minden keresztül lett, és ezen kívül nem lett. .” Jézus a termék a logók (terv), mint minden más, ami létrejött. Minden dolog, beleértve Krisztust is, a Logos Isten. 

A logók a testté lett Isten, aki életre szólítja Jézust az Ő Igéje szerint. Mivel Jézus élen jár Isten tervében, hogy üdvösséget hozzon a világnak, Jézus szorosan kapcsolódik Isten bölcsességéhez, és a Logos Isten (Jel 19:13). Ez abban az értelemben van, hogy Jézus bizonyságtétele a prófécia szelleme (Jel 19:10). Isten fő terve az emberiség megmentésére Messiása (felkent) köré összpontosul. Megértjük, hogy Isten szándékai és szándékai Krisztus Jézusban valósulnak meg. Bár Jézus kezdettől fogva nem létezett személyes lényként, Isten terve a kezdetektől fogva megmenteni a világot általa. Isten sokrétű bölcsessége, az Istenben örökké rejtett misztérium terve az örök cél, amely Krisztus Jézusban valósult meg (Ef 3-9)

A jelentése profik a János 1: 1 -ben: „és az Ige Istennél volt”.

A görög szó gyakran fordítva „-vel” a János 1: 1b -ben profik (πρὸς). Érvek szó szerint azt jelenti, hogy „felé”. Így a János 1: 1b szó szerinti fordítása „az Ige Istenhez szólt”. 

A diagram görög elöljárókat tartalmaz, beleértve Érvek "felé." Amint a diagramból látható, az is érthető, ha azt jelenti, hogy „szembenéz” (valami más felé néz). Ha azt mondjuk, hogy a logosz (kimondott bölcsesség) Istennel nézett szembe, azt jelenti, hogy Isten szemszögéből nézve. Vagyis meg lehet érteni, hogy Isten gondolatai Isten tudatosságának élén álltak (ebben az értelemben Istennel voltak). 

Az „Isten felé” azt is jelentheti, hogy „Isten szerint” vagy „Istenre vonatkozik”, mint Isten olyan aspektusát, amely Isten bölcsességével, szándékaival, tervével, céljával, érvelésével, logikájával stb.

fordítására profik mivel a „with” elfogultságot ad, hogy az olvasó úgy gondoljon rá, mint egy másik személyre. Érvek jelenthet „vele” abban az értelemben, hogy egy személy gondolatai velük vannak, de nem egy személy egy másik személlyel. Egy másik görög szó meta (μετὰ) azt jelenti, hogy „vele” abban az értelemben, hogy valaki mással van, például 1 János 1: 3: „… valóban közösségünk az Atyával (meta) és az ő Fiával, Jézus Krisztussal.” Ha János megértette a logók hogy Istennel való ember legyen, használta volna ezt a szót cél.

A János 1: 1–3 tisztázása az 1 János 1: 1–3-mal

Az 1 János prológusa, amelyet ugyanaz a szerző írt, érdekes nyomokat ad a János prológjának tisztázásához. Itt megvizsgáljuk a görög nyelvet, és az 1 János 1: 1-3 szó szerinti és értelmező fordítását közöljük, majd kulcsfontosságú megfigyeléseket követünk.

1 János 1: 1-3 (NA28)

 1 Ὃ ἦν ἀπʼ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλεηα τοῦ λόγου τῆς ζωῆς -

 2 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν -

 3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν oκαὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθʼ ἡμῶν. καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Szó szerinti renderelés és értelmező fordítások

Az alábbiakban szó szerinti és értelmező fordításokat is közölünk az 1János 1:1-3-hoz. A szó szerinti fordítás egy teljes interlineáris táblázaton alapul, amely itt érhető el: 1 János 1:1-3 Interlinear

1 János 1: 1-3, Szó szerinti fordítás

1 Ami az elsőtől volt,

amit hallottunk,

amit láttunk,

hogy ránk nézve,

amit megfigyeltünk,

azokat a kezeinket, amelyeket megérintettünk,

tekintettel az élet szava

2 És megnyilvánult az élet,

és láttuk,

és bizonyságot tettünk,

és kijelentjük neked,

az örök élet,

amely az Atya felé fordult,

és megnyilvánult számunkra.

3 Amit láttunk,

és amit kijelentünk,

és neked, hogy te is,

részt vehetett volna val vel minket,

és a részvétel val vel az apa,

és a val vel az ő Fia,

felkent Jézusról.

1 János 1: 1-3 Értelmező fordítás

1 Ami kezdettől fogva volt,

amit hallottunk,

amit láttunk,

ami a szemünk előtt volt,

amit megfigyeltünk,

azok a hatóságok, amelyekkel találkoztunk,

tekintettel az élet terve

2 És megnyilvánult az élet,

és láttuk,

és bizonyságot tettünk,

és kijelentjük neked,

az örök élet,

ami az Atya szemében volt,

és megnyilvánult számunkra.

3 Amit láttunk,

és amit kijelentünk,

neked is annak érdekében, hogy

 részt vehetett val vel minket,

és a részvétel val vel az apa,

és a val vel az ő fia,

Jézus Messiás.

Megfigyelések az 1 János 1: 1-3-ból

Ezek a legfontosabb megfigyelések az 1 János prológjával kapcsolatban, hogy segítsenek tisztázni János prológjának következményeit.

"Az élet szava"

Az 1. versben a görög szó az logók ("az logók az életé"). Az logók (szóbeli bölcsesség, érvelés, terv, cél, szándékok, gondolatok stb.) Istenhez kapcsolódik az élet (Isten kezdettől fogva szándékában állt, hogy részt vegyünk az üdvösségben). 

„Az élet megnyilvánult”

Ez a 2. vers elején egy párhuzam a János 1: 4 -gyel: „Mi lett az élet, és az élet az emberek világossága volt.” Vagyis az élet (aki Jézus) a logosz terméke, maga a logosz Isten kimondott bölcsessége, értelme, szándékai és gondolatai, amelyek Istenre vonatkoznak. 

„Az örök élet, amely az Atya felé volt, és megjelent nekünk”

A logók is profik az Atya János 1: 1 -ben. Mivel az örök élet nem személy, hanem inkább fogalom, hasonló értelemben láthatjuk logók egy olyan fogalom, amely Isten azon gondolataira vonatkozik, amelyek közvetlenül Isten tudatában voltak (szemben állnak Istennel, de el vannak rejtve előlünk). Az örök élet egyet jelent a Logos (szóbeli értelemben), mert ez része Isten tervének a kezdetektől fogva profik (tekintettel) az Atyára kezdettől fogva. 

„Az apjával és az ő Fiával”

A „vers” három előfordulása a 3. versben a görög szóból származik meta (Nem profik). Amikor egy személyről azt írják, hogy egy másikkal van, célszerűbb használni meta helyett profik. Ez az, amiért meta nem használják a János 1: 1-ben, mert a logosz (kimondott bölcsesség) nem egy létező személy. 

Logók Istenre és a teremtésre hivatkozva

A logók Isten szándékaival (bölcsességgel) kapcsolatos aspektus. Minden dolog Isten által jön létre logók (kimondott bölcsesség). Így készült az eredeti teremtés (első Ádám), és így készült Jézus Krisztus (az utolsó Ádám). 

Következtetés

A modern angol fordításokat trinitárius elfogultsággal fordítják, feltételezve, hogy a logók inkább az inkarnáció előtti Krisztus, mint Isten bölcsessége és szándékai vonatkozása. Félrevezetik az olvasót, miközben el is homályosítják, hogy mit Logos valójában Isten örök bölcsességére való hivatkozást jelenti. Jézus valójában a terméke Logos Isten (kimondott bölcsesség), mint minden más, ami Isten szándéka által jött létre. Az logók testté lett az Isten, aki beszélt bölcsessége szerint Jézust hívja életre. Jézus élen jár Isten azon tervében, hogy üdvösséget hoz a világra. Isten fő terve az emberiség megmentésére Messiása (felkent) köré összpontosul. Megértjük, hogy Isten szándékai és szándékai Krisztus Jézusban valósulnak meg. Isten sokrétű bölcsessége, az Istenben örökké rejtett misztérium terve az örök cél, amely Krisztus Jézusban valósult meg (Ef 3-9)

TD Jakes leírása logók (érti)